Product Character BV RDS(on) Topo-logy VDD Operation Voltage Output Power Operating Mode Package Download
DK5V45R10 SR Converter 45V 10mΩ PSR 3.6V 5V,4.1A DCM/QR SM-7兼容TO277 Datasheet
DK5V45R10C SR Converter 45V 10mΩ SSR 3.6V 5V,4.1A DCM/QR/CCM SM-7兼容TO277 Datasheet
DK5V45R10D SR Converter 45V 10mΩ PSR 3.6V 5V,4.1A DCM/QR/CCM SM-7兼容TO277 Datasheet
DK5V45R10S SR Converter 45V 10mΩ PSR/SSR 3.6V 5V,4.1A DCM/QR/CCM SM-7兼容TO277 Datasheet
DK5V45R10M SR Converter 45V 10mΩ PSR/SSR 7.2V 5V,4.1A DCM/QR/CCM SM-10 Datasheet
DK5V45R10ST1 SR Converter 45V 10mΩ PSR/SSR 7.2V 5V,4.1A DCM/QR/CCM TO-220F Datasheet
DK5V45R15 SR Converter 45V 15mΩ PSR 3.6V 5V,3.1A DCM/QR SM-7兼容TO277 Datasheet
DK5V45R15C SR Converter 45V 15mΩ SSR 3.6V 5V,3.1A DCM/QR/CCM SM-7兼容TO277 Datasheet
DK5V45R15D SR Converter 45V 15mΩ PSR 3.6V 5V,3.1A DCM/QR/CCM SM-7兼容TO277 Datasheet
DK5V45R15S SR Converter 45V 15mΩ PSR/SSR 3.6V 5V,3.1A DCM/QR/CCM SM-7兼容TO277 Datasheet
DK5V45R20 SR Converter 45V 20mΩ PSR 3.6V 5V,2.5A DCM/QR SM-7兼容TO277 Datasheet
DK5V45R20C SR Converter 45V 20mΩ SSR 3.6V 5V,2.5A DCM/QR/CCM SM-7兼容TO277 Datasheet
DK5V45R20S SR Converter 45V 20mΩ PSR/SSR 3.6V 5V,2.5A DCM/QR/CCM SM-7兼容TO277 Datasheet
DK5V45R25 SR Converter 45V 25mΩ PSR 3.6V 5V,2.1A DCM/QR SM-7兼容TO277 Datasheet
DK5V45R25C SR Converter 45V 25mΩ SSR 3.6V 5V,2.1A DCM/QR/CCM SM-7兼容TO277 Datasheet
共42条 当前1/3页首页前一页123后一页尾页

产品中心
PRODUCTS

产品搜索 PRODUCT SEARCH


产品型号

输出功率

功率管耐压
服务与支持
CONTACT US

东科半导体有限公司

传真:0555-2405666

电话:0555-2106566

邮箱:david@wxdkpower.cn

地址:马鞍山经济技术开发区银黄东路999号数字硅谷产业园38栋